Пауерскрийн-България: крайно време е за малко оптимизъм

03.12.2013

Пауерскрийн-България: крайно време е за малко оптимизъм

Според Гюро Кралев, управител на Пауерскрийн-България, пазарът на трошачно-пресевни машини през 2013 г. продължава да е в стагнация с леки прояви на тенденции за растеж благодарение на магистралното строителство и програмите с европейско финансиране...

[✕]

Според Гюро Кралев, управител на Пауерскрийн-България, пазарът на трошачно-пресевни машини през 2013 г. продължава да е в стагнация с леки прояви на тенденции за растеж благодарение на магистралното строителство и програмите с европейско финансиране.

2013 г. започна за нас с малко повече оптимизъм, дължащ се сякаш на позитивните сигнали в бранша, които идваха от края на 2012 г. В самото начало на годината се получи кратко „отрезвяване“ поради сравнително негативните новини около забуксувалите към онзи момент големи проекти – недовършената отсечка от ЛОТ 4 на магистрала Тракия, както и все по-задълбочаващите се проблеми с магистрала Марица и други значими инфраструктурни проекти.
Около края на месец март чрез сложна операция от тип „финансово-корпоративен инженеринг“ по оста „Правителство“ – „Главен изпълнител“ – „Главен кредитор на главния изпълнител“ някак си се намери „експедитивно решение“ за още по-експедитивното завършване на почти безнадеждно закъснелия към онзи момент последен участък на ЛОТ 4 от знаковата магистрала Тракия. Това доведе до пълна мобилизация и влизане на нови фирми (подизпълнители). Ефектът от тази спешна офанзива беше впечатляващ (за нашите реалности, разбира се) и беше постигнат наистина един (добър) краен резултат. За около 100 календарни дни след показен десант и предислокация на огромно количество строителна техника и механизация беше свършена много работа, така че на 15-и юли да се открие първата изцяло завършена магистрала в България. Иначе ползите за нас като фирма, освен че вече ползваме магистралата разбира се, бяха най-вече такива, че четири месеца имахме ежедневен сервиз и доставки на резервни части за трошачно-пресевните машини, ангажирани с проекта (над 30 на брой единици!).
Седмица след Тракия бе пуснат в експлоатация и ЛОТ 1 от Струма, а след още седмица беше направена и първа копка на ЛОТ 2 на същата магистрала. И макар към днешна дата ЛОТ 2 и ЛОТ 4 от магистрала Струма да се строят в по-лежерно темпо, то неминуемо очакванията са за интезивна работа през следващата пролет.
При лотовете на Марица (1 и 2) нещата също забуксуваха, но след някои „спешни“ ходове от есента, са на път да се разрешат, макар и със закъснение, по схема сходна с тази, приложена на ЛОТ 4 на Тракия. Дано!

Пазарът през 2013 г.
Та във връзка с „Магистралното строителство“ – ползите за нас в Пауерскрийн-България ООД освен интезивен сервиз и засилени продаби на резервни части, бяха реализирани и няколко сделки за употребявани трошачки.
Успешно завършихме и въведохме в експлоатация последната фаза на една от най-големите и модерни трошачно-пресевни инсталации, изградени в страната за последните 20 години (включваща доставка на нови трошачки, сита и транспортни ленти).
Във връзка с голям инфраструктурен обект по т.нар. проекти за „Воден цикъл“ доставихме нова мобилна пресевна машина (Powerscreen Chieftain 2100) и нова челюстна трошачка (Powerscreen Premiertrak 400 Pre-screeen) – и двете от най-ново поколение.
Още няколко единични сделки с употребявано оборудване изчерпват всички продажби на техника за 2013-та година.
Като цяло тенденциите отново бяха за по-интензивно търсене на машини за „под наем“ отколкото за покупка, но като че ли имаше по-голям интерес и за нови машини, основно обаче по проекти по процедурата за безвъзмездна финансова помощ
„Енергийна ефективност и зелена икономика”. Поради технологичния лаг при този тип проекти, очакванията ми са за успешна реализация по тези проекти през 2014-а година.
Общо-взето 2013 г. беше успешна за фирмата ни, може би най-вече заради по-консервативните ни прогнози и очаквания. Иначе, като цяло, пазарът на трошачно-пресевно оборудване в България продължава да е в стагнация с леки прояви на тенденции за растеж.

Бизнес средата
Очаквано, служебното правителство не направи резки ходове в строителния сектор, а новото правителство засега не се афишира много активно в инфраструктурните проекти (за разлика от правителството на Борисов), но пък бизнесът отдавна не чака нещата да се случват само на думи. Всъщност, наблюденията ми са, че при смяна на правителства винаги се получава някакво забавяне/нагаждане/преосмисляне и т.н. (обикновено траещо около 6 месеца), така че реално към момента ще се въздържа от коментар за връзката Правителство-Бизнес среда. Очевидно политическата, респективно и бизнес ситуацията в страната никак не са оптимистични, а и понеже е твърде вероятно през юни 2014 г. да видим поредната „смяна на караула“ във властта, то предпочитам да прогнозирам на база това, което би трябвало да се случи в страната, независимо от това кой ще е управляващия.

За новата 2014 г.
От новата 2014 г. очаквам, макар и трудно, завършване на ЛОТ 1 и ЛОТ 2 от магистрала Марица, както и ЛОТ 4 от Струма, както и активна работа по строителството на ЛОТ 2 (пак от Струма). Други големи пътни проекти предстоят да бъдат стартирани през 2014 г. като скоростни пътища към Дунав Мост 2, към Калотина, обходен път на Габрово, тунел под Шипка, рехабилитация на първокласни и второкласни пътища и т.н. Довършват се и големите железопътни проекти в Южна България. Очакват се и сериозни инвестиции във ВиК сектора из цялата страна и не на последно място предстои изграждането на няколко големи пречиствателни станции, както и площадки за преработка на отпадъци. Да не забравяме и новите отсечки на метрото в София, както и значителна работа по градската инфраструктура в редица български големи и по-малки населени места. Освен всичко гореизброено – да не забравяме и поредните средства по европейски програми. Крайно време е за малко оптимизъм!

<< Обратно към новините